Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2.0:2.0.1

Ocena zgodności

eng: conformity assessment

Definicja

wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu, systemu, osoby lub jednostki zostały spełnione 1)

Komentarz

  • Ocena zgodności obejmuje działania zdefiniowane w innym miejscu, w niniejszej normie międzynarodowej, takie jak: badanie, kontrola, jak również certyfikacja oraz akredytacja jednostek oceniających zgodność.
  • W niniejszej normie międzynarodowej wyrażenie „przedmiot oceny zgodności” lub „przedmiot” stosuje się do konkretnego materiału, wyrobu, instalacji, procesu, systemu, osoby lub jednostki, do której ocena zgodności ma zastosowanie. Usługa jest objęta definicją wyrobu (patrz uwaga 1 do 3.3).
1)
EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.1
2.0/2.0.1.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/11 19:01 przez astrusinska