Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


2.0:2.0.4

Ocena zgodności przez stronę trzecią

eng: third-party conformity assessment activity

Definicja

działanie związane z oceną zgodności, wykonywane przez osobę lub jednostkę niezależną od osoby lub organizacji, która dostarcza przedmiot i od użytkownika zainteresowanego tym przedmiotem 1)

Komentarz

  • Kryteria niezależności jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących podano w normach międzynarodowych lub przewodnikach mających zastosowanie do ich działalności (patrz bibliografia).
1)
EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.4
2.0/2.0.4.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/08 20:06 przez astrusinska