Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.4:3.4.1

Spis treści

Proces

eng: process

Definicja

zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu 1)

Komentarz

  • W zależności od kontekstu odniesienia „zamierzony rezultat” jest nazywany wyjściem, wyrobem lub usługą.
  • Wejścia procesu są zazwyczaj wyjściami innych procesów, a wyjścia procesu są zazwyczaj wejściami innych procesów.
  • Dwa lub więcej wzajemnie powiązane i wzajemnie oddziałujące procesy w serii mogą również być określone jako proces.
  • Procesy w organizacji są zazwyczaj zaplanowane i realizowane w warunkach nadzorowanych w celu zwiększenia wartości dodanej.
  • Proces, w którym zgodność wyjścia nie może zostać łatwo i ekonomicznie zwalidowana, jest często określany jako „proces specjalny”.
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana w celu uniknięcia zapętleń między procesem a wynikiem oraz dodano powyższe Komentarze do hasła
1)
EN ISO 9000:2015 pkt 3.4.1
3.4/3.4.1.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/31 15:46 przez astrusinska