Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.6:3.6.1

Zgodność

eng.conformity

Definicja

Spełnienie wymagania 1)

Komentarz

 • W języku angielskim synonimem jest słowo „conformance”, ale nie jest zalecane. W języku francuskim synonimem jest słowo „compliance”, ale nie jest zalecane.
 • Może być związane z spełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta oraz innych zainteresowanych stron
 • Jako zgodność można potraktować tylko to, co faktycznie zostało stwierdzone, czyli poparte dowodem obiektywnym.
 • Jeżeli nie ma dowodu z audytu – nie można ocenić zgodności.
 • Dobrą praktyka jest wpisywanie wg następującego schematu:
  • WYMAGANIE + OPIS + DOWÓD = ZGODNOŚĆ
   • WYMAGANIE, której zgodność dotyczy
   • OPIS - opis spełnionego wymagania
   • DOWÓD - zapis, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów audytu i możliwe do zweryfikowania.
1)
EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.11
3.6/3.6.1.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/30 11:07 przez astrusinska