Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.6:3.6.17

Przyczyna

eng: cause

Definicja

zespół czynników wywołujących określony skutek np. niezgodność, ryzyko.

Komentarz

  • Przyczynami są wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio wywołały lub mogą wywołać określony skutek, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem.
  • Jest wiele metod i narzędzi dostępnych dla organizacji w celu określenia przyczyny niezgodności, od typowej „burzy mózgów”, do bardziej zaawansowanych, systematycznych technik rozwiązywania problemów (np. RCA -Analiza przyczyny źródłowej, Diagram Ishikawy, Metoda 5 why,FMEA itd.)1).
  • W praktyce poszukuje się przyczyn źródłowych/podstawowych, których dalsze uszczegóławianie nie pogłębia wiedzy o kluczowych czynnikach powstania problemu (w chwili kiedy zapętlamy się w odpowiedziach albo wnioski zaczynają wyglądać na błędne).
  • W działaniach korygujących eliminujemy przyczyny, które miały wpływ na powstanie niezgodności.
  • W działaniach zapobiegawczych eliminujemy potencjalne przyczyny, które mogą mieć wpływ na powstanie niezgodności.
3.6/3.6.17.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/12 08:10 przez rolewniczak