Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.6:3.6.18

Zobowiązania dotyczące zgodności

eng: Compliance obligations

Definicja

  • wymagania prawne i inne (termin dopuszczalny)
  • wymagania prawne, które organizacja jest obowiązana spełniać, oraz inne wymagania, które organizacja jest obowiązana spełniać lub które wybrała do spełniania1)

Komentarz

  • Zobowiązania dotyczące zgodności są związane z systemem zarządzania środowiskowego.
  • Zobowiązania dotyczące zgodności mogą mieć swoje źródło w wymaganiach prawnych, takich jak przepisy ustawowe i wykonawcze lub w dobrowolnych zobowiązaniach, takich jak normy branżowe i zakładowe, ustalenia kontraktowe, dobre praktyki oraz uzgodnienia z grupami społecznymi lub organizacjami pozarządowymi.
1)
żródło:EN ISO 14001:2015 pkt 3.2.9
3.6/3.6.18.txt · ostatnio zmienione: 2018/11/02 16:57 przez dkawinska