Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.6:3.6.2

Niezgodność

eng.nonconformity

Definicja

Niespełnienie wymagania1)

Komentarz

 • Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta oraz innych zainteresowanych stron 2)
 • Jako niezgodność można potraktować tylko to, co faktycznie zostało stwierdzone, czyli poparte dowodem obiektywnym.
 • Jeżeli nie ma dowodu z auditu – nie ma niezgodności. Jeżeli jest dowód – musi być udokumentowany jako niezgodność, zamiast łagodzenia go przy pomocy innej klasyfikacji (np. „spostrzeżenia”, „możliwości do doskonalenia”, „zalecenia”, itd) 3).
 • Opisywanie niezgodności w systemie zarządzania:
  • WYMAGANIE + BŁĄD + DOWÓD
   • WYMAGANIE, którego błąd dotyczy
   • BŁĄD - opis niespełnionego wymagania
   • DOWÓD - zapis, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów audytu i możliwe do zweryfikowania.
  • przykład WYMAGANIE: 9001:2008 pkt 8.2.1 BŁĄD: Nie wszyscy specjaliści ds. marketingu przeprowadzili badanie satysfakcji klienta względem klientów, którymi się opiekują. DOWÓD: Rejestr badań satysfakcji klienów.
3.6/3.6.2.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/30 11:01 przez astrusinska