Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.6:3.6.5

Działanie korygujące

eng: corrective action

Definicja

Działanie w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżenia ponownemu wystąpieniu 1).

Komentarz

  • Może być więcej niż jedna przyczyna niezgodności.
  • Działanie korygujące jest podejmowane w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu, podczas gdy działanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobieżenia ich wystąpieniu.
  • Jest różnica między korekcją a działaniem korygującym.
  • Działania korygujące realizuje się w odniesieniu do przyczyny powstałej niezgodności lub niepożądanej sytuacji w przeszłości.
  • Należy wybrać i wdrożyć działanie(-)a korygujące, do którego (których) istnieje największe prawdopodobieństwo wyeliminowania problemu i zapobieżenia jego ponownemu wystąpieniu 2).
  • Skuteczność działań korygujących wiąże się z potwierdzeniem wyeliminowania niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.
1)
EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.2
2)
EN ISO/IEC 17025:2005 pkt 4.11.3
3.6/3.6.5.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/31 14:06 przez astrusinska