Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


3.7:3.7.2

Dokument

eng: document

Definicja

informacja oraz nośnik na jakim jest zawarta 1)

Przykład

Zapis, specyfikacja, dokument procedury, rysunek, raport, norma.

Komentarz

  • Nośnikiem może być papier, dysk komputerowy magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia lub próbka wzorcowa, albo kombinacja powyższych.
  • Zbiór dokumentów, na przykład specyfikacje i zapisy, często nazywa się „dokumentacją”.
  • Niektóre wymagania (np. wymagania dotyczące czytelności) dotyczą wszystkich rodzajów dokumentów, jakkolwiek inne mogą być wymagania dotyczące specyfikacji (np. wymaganie dotyczące nadzorowania nowelizacji) i zapisów (np. wymaganie dotyczące wyszukiwania).
1)
EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.5
3.7/3.7.2.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/30 13:12 przez astrusinska