Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


5.0:5.0.5

Certyfikacja

eng: certification

Definicja

atestacja przez stronę trzecią w odniesieniu do wyrobów, procesów, systemów lub osób 1)

Komentarz

  • Certyfikacja systemu zarządzania jest czasami nazywana również rejestracją.
  • Certyfikacja ma zastosowanie do wszystkich przedmiotów oceny zgodności z wyjątkiem samych jednostek oceniających zgodność, do których ma zastosowanie akredytacja.
1)
EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 5.5
5.0/5.0.5.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/13 18:35 przez astrusinska