Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


7.0:7.0.11

Wzajemność

eng: reciprocity

Definicja

stosunki między dwiema stronami, w ramach których obie strony mają względem siebie te same prawa i obowiązki 1)

Komentarz

  • Wzajemność może istnieć przy porozumieniu wielostronnym, obejmującym sieć wzajemnych stosunków dwustronnych.
  • Mimo równości praw i obowiązków, możliwości z nich wynikające mogą być różne; może to prowadzić do nierówności stosunków między stronami.
1)
EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 7.11
7.0/7.0.11.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/26 13:44 przez astrusinska