Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


7.0:7.0.14

Jednakowe traktowanie krajowe

eng: equal and national treatment

Definicja

traktowanie – w sytuacji porównywalnej – wyrobów lub procesów pochodzących z innych krajów, w sposób nie mniej korzystny niż podobnych wyrobów lub procesów pochodzenia krajowego lub pochodzących z jakiegokolwiek innego kraju 1)

1)
EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 7.14
7.0/7.0.14.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/26 13:57 przez astrusinska