Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


9.0:9.10

Monitorowanie reaktywne

Definicja

sprawdzanie, czy nieprawidłowośœci w zakresie stosowanych śœrodków zapobiegawczych i ochronnych przed zagrożeniami i związanym z nimi ryzykiem zawodowym oraz niezgodnośœci w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które ujawniły się wystąpieniem wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, są zientyfikowane i są przedmiotem odpowiednich działań 1)

Komentarz

  • Monitorowanie reaktywne jest procesem “uczenia się na błędach”. Badanie wypadku przy pracy lub okolicznośœci powstania choroby zawodowej pozwala rozpoznać i usunąć przyczyny, które już doprowadziły do niepożądanych

zdarzeń.

1)
ILO-OSH 2001/ PN-N-18001:2004 pkt 3.10
9.0/9.10.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/13 16:37 przez astrusinska