Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


9.0:9.17

Poważna awaria

Definicja

zdarzenie, w szczególnośœci emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub śœrodowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóŸźnieniem 1)

1)
PN-N-18001:2004 pkt 3.17
9.0/9.17.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/13 16:48 przez astrusinska