Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Action disabled: source
9.0:9.18

Ryzyko zawodowe

eng: occupational risk

Definicja

prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególnoœci wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w śœrodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy 1)

1)
PN-N-18001:2004 pkt 3.18
9.0/9.18.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/13 17:19 przez astrusinska