Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


9.0:9.19

Stanowisko pracy

eng: workplace

Definicja

przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w œśrodki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę 1)

1)
PN-N-18001:2004 pkt 3.19
9.0/9.19.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/13 17:25 przez astrusinska