Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


9.0:9.4

Cel szczegółowy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

eng: specific occupational health and safety (OH&S) objective

Definicja

cel wyrażany ilościowo, zawsze gdy jest to możliwe, wynikający z celów ogólnych zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji, do zrealizowania, aby osiągnąć cele ogólne 1)

1)
PN-N-18001:2004 pkt 3.4
9.0/9.4.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/13 17:31 przez astrusinska